Λιμένας Θάσου,
64004, Θάσος

ΤEL: +30 25930 22061
FAX: +30 25930 22373

Reservations

EN

GR